Ông Nguyễn Hồng Đài - HĐQT APT Group đề xuất phương án Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch Covid 19

Dự kiến cuối tuần này, Thủ tướng chính phủ sẽ chủ trì hội nghị với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế. Cộng đồng kinh doanh đang chờ các quyết sách cụ thể. Điểm giống nhau của bất kỳ cuộc khủng hoảng nào là sớm hay muộn chúng ta sẽ vượt qua thế nào, nhanh hay chậm, có tận dụng cơ hội mới xuất hiện hay không thì phụ thuộc vào hành động của cả chính phủ và cộ

 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ DU LỊCH QUỐC TẾ A.P.T

Địa chỉ: Số 7 Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ phục vụ khách du lịch

HOTLINE SUPPORT

Địa chỉ: Số 7 Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ phục vụ khách du lịch

HOTLINE SUPPORT